Světový den vody

Světový den vody byl na 22. března ustanoven na konferenci OSN o životním prostředí v Riu de Janeiro v roce 1992.
Světový den vody má připomenout, jak je voda pro obyvatele Země důležitá, že je třeba o zdroje vody pečovat, věnovat se její efektivní a spravedlivé distribuci či dbát na správné zacházení s vodou odpadní.

Obdobné myšlenky stály i za vznikem „vodních fondů“ – jde o fondy, které investují do vodního hospodářství: do úpravy vody pitné i užitkové, do její distribuce, do čištění odpadních vod, a to jak do výroby technických prostředků, tak i do vývoje softwaru či do služeb.

Mezi nejstarší fondy tohoto zaměření patří ČSOB Akciový vodního bohatství (od roku 2007) nebo BNP Paribas Aqua (od roku 2008), který se v zelených portfoliích našich klientů objevuje často. 

Ozvěte se nám, vytvoříme Vám zelené portfolio na míru!