Základní pojmy

Spoření

přesouvání spotřeby v čase — ze současnosti do budoucnosti. Spoření by mělo být charakterizováno předem daným výnosem při nízkém riziku.

Investování

obdoba spoření, ovšem bez předem známého výnosu a při podstoupení některých rizik. Obvyklým rizikem je zejména kolísání hodnoty investice, odměnou bývá obvykle vyšší výnos.

Podílový fond otevřený/uzavřený

souborem majetku bez právní subjektivity nabývající otevřené nebo uzavřené podoby. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem investorům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných cenných papírů (podílových listů). Fond je obhospodařován investiční společnosti podle statutu fondu popisujícího nastavení či zaměření fondu. U otevřeného podílového fondu (převažující typ) platí, že počet podílových listů je proměnný — fond nové listy prodává za hodnotu podílového listu a za stejnou hodnotu v daném období podílové listy od podílníků odkupuje. Naopak uzavřený podílový fond na začátku své existence vydá určitý počet podílových listů, shromáždí tak kapitál a na konci svého fungování jde fond do likvidace a investorům vyplatí původní investici upravenou o zisk či ztrátu za dobu fungování fondu.

Podílový list

též cenný papír kolektivního investování. Podílový list je jednotkou majetku fondu, hodnota podílového listu je stanovována denně, týdně či třeba pololetně podle toho, jak je uvedeno ve statutu fondu. Fondy, které obchodují s likvidními typy investic (akcie, dluhopisy) obvykle oceňují denně, fondy obchodující s málo likvidními aktivy (nemovitosti, obrazy) naopak oceňují méně často, jelikož stanovení hodnoty takového majetku je časově i finančně náročnější. Hodnota podílového listu je vypočtena vydělením celkového majetku ve fondu počtem podílových jednotek. Vynásobením hodnoty podílového fondu počtem vlastněných podílových listů zjistí podílník fondu hodnotu svého majetku ve fondu.

Další pojmy

Spoření

přesouvání spotřeby v čase — ze současnosti do budoucnosti. Spoření by mělo být charakterizováno předem daným výnosem při nízkém riziku.

Spoření

přesouvání spotřeby v čase — ze současnosti do budoucnosti. Spoření by mělo být charakterizováno předem daným výnosem při nízkém riziku.

Spoření

přesouvání spotřeby v čase — ze současnosti do budoucnosti. Spoření by mělo být charakterizováno předem daným výnosem při nízkém riziku.

Zanechte nám svůj email a my Vám pošleme dárek — konkrétní investice, ve kterých s klienty zhodnocujeme peníze.