Pomozme životnímu prostředí! Klikněte na bioplynku, fotovoltaiku nebo větrník — i takové investice u nás najdete!

Zelené investice

Vaše úspory a investice mohou ovlivnit životní prostředí! Jako specialisté na zelené investice nabízíme řadu možností, jak zhodnocovat peníze a přitom pomáhat dobré věci.

Do čeho s námi lidé investují?

S klienty, malými či velkými, investujeme primárně do zelených podílových fondů, ať už akciových nebo majetkových (vlastnící zejména zelené elektrárny nebo jiné technologie). U nás zatím nejsou příliš rozšířené zelené dluhopisy, ale občas umíme klientům nabídnout i tuto možnost.

Přínos pro Vás

Zajímavý výnos a dobrý pocit. Umíme nabídnout investice s každoročním zhodnocením nad úrovní inflace, případně investice s proměnlivým, ale v dlouhém horizontu vyšším zhodnocením. S investicí samotnou získáte i pravidelný servis od členů našeho týmu.

Proč to děláme?

Investicemi se zabýváme od roku 2006. Víme, že investice na finančních trzích jsou dlouhodobě ziskové. A to nás baví. Ale ještě větší radost máme ze zisků, které přinášejí zelené investice. I proto, že vidíme, jak investice naše a našich klientů ovlivňují životní prostředí.

div-trees

Zelené fondy?

Zelené fondy jsou součástí obecnější skupiny, ESG fondů. Tato zkratka znamená Environmental, Social and Governance, jde tedy o fondy, které se při investování soustředí na společnosti zohledňující faktory životního prostředí, sociální a odpovědného řízení.

Investují do společností prostřednictvím dluhopisů nebo akcií, které mají vysoký ESG rating případně nemají nízký ESG rating, jsou tedy vymezeny pozitivně (tzv. impact fondy) či negativně.

Často se můžeme potkat i s termínem etické fondy, případně s užším termínem SRI – sociálně odpovědné investice.

Investujte odpovědně a výnosně!

Mysleli jste si, že nelze investovat výnosně, pokud chcete mít čisté svědomí? Kdepak 🙂 Vezměme si třeba akcie společností zařazených do indexu MSCI World SRI (Socially Responsible Investing, sociálně odpovědné společnosti) – ty zaznamenaly mezi zářím 2007 a 2019 o 12 % vyšší výnosnost než akcie z celosvětového indexu MSCI.

Takový vývoj lze snadno vysvětlit několika důvody, ze dvou hledisek: 1) na úrovni firem: management společností, jejichž byznys je spojen se snahou o udržení či zvýšení SRI/ESG hledisek, si dává velký pozor na dodržování podmínek environmentálních či bezpečnosti práce, vyhýbá se tak zvýšeným nákladům v oblasti pracovních úrazů, pokut, stávek, protestů, snižuje riziko bojkotu svých výrobků.

ároveň tím roste loajalita zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a jiných zainteresovaných stran. 2) na úrovni správců fondů: správce fondu při detailním zjišťování, zda vyhlídnuté společnosti dodržují SRI/ESG hlediska, snáze narazí na nesrovnalosti, rizika, či dokonce podvody, do takových společností tak neinvestuje a vyhne se proto budoucí nižší výkonnosti takových společností.

O čem dalším se můžeme bavit při finančním plánování a investování

  • Fotovoltaika – většina našich poradců má na střeše fotovoltaické panely. Nepřináší to žádné velké výnosy, ale vlastní zelená elektřina je moc fajn.
  • Energetické úspory – při investičním plánování se rádi dotkneme i tématu energetických úspor u Vás doma. Dotace nevyřizujeme ani neprodáváme polystyren, jen nás to téma baví.
  • Elektro doprava – jsme fanoušky elektrické mikromobility a elektroaut.

Okénko do historie

Odpovědné investování není žádnou novinkou, počátky lze datovat do druhé poloviny 18. století, kdy křesťanské hnutí kvakerů zakázalo svým následovníkům investice do společností, které měly něco společného s otrokářstvím, dětskou prací, zbraněmi či alkoholem. Ve 20. století vstoupil pojem odpovědného investování do podvědomí investorů v souvislosti s bojkotem společnosti Dow chemical (chemička vyrábějící látku Agent Orange používanou ve vietnamské válce). V 80. letech byly v USA založeny první odpovědně investující podílové fondy. Akciový index MSCI World SRI je sledován od září 2007.

Upozornění na rizika při investování​

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu. Investice do cenných papírů kolektivního investování (dále též „fondy“) a investičních cenných papírů (dále též spolu s fondy souhrnně „investiční nástroje“) v sobě obsahují zejména níže uvedená rizika – pro podrobnosti klikněte na odkaz níže.

Kontakty

Máte dotazy?

Napište nám:
[email protected]

Kancelář

Biskupská 8, 370 01
České Budějovice

Zavolejte nám

Zelená infolinka:
800 93 53 63 (800 ZE LE NÉ)