Investujte odpovědně a výnosně!

Mysleli jste si, že nelze investovat výnosně, pokud chcete mít čisté svědomí? Kdepak 🙂 Vezměme si třeba akcie společností zařazených do indexu MSCI World SRI (Socially Responsible Investing, sociálně odpovědné společnosti) – ty zaznamenaly mezi zářím 2007 a 2019 o 12 % vyšší výnosnost než akcie z celosvětového indexu MSCI. Takový vývoj lze snadno vysvětlit několika důvody, ze dvou hledisek: 1) na úrovni firem: management společností, jejichž byznys je spojen se snahou o udržení či zvýšení SRI/ESG hledisek, si dává velký pozor na dodržování podmínek environmentálních či bezpečnosti práce, vyhýbá se tak zvýšeným nákladům v oblasti pracovních úrazů, pokut, stávek, protestů, snižuje riziko bojkotu svých výrobků. Zároveň tím roste loajalita zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a jiných zainteresovaných stran. 2) na úrovni správců fondů: správce fondu při detailním zjišťování, zda vyhlídnuté společnosti dodržují SRI/ESG hlediska, snáze narazí na nesrovnalosti, rizika, či dokonce podvody, do takových společností tak neinvestuje a vyhne se proto budoucí nižší výkonnosti takových společností.

O čem dalším se můžeme bavit…

…při finančním plánování a investování

  • Elektro doprava – jsme fanoušky elektrické mikromobility a elektroaut.
  • Fotovoltaika – většina našich poradců má na střeše fotovoltaické panely. Nepřináší to žádné velké výnosy, ale vlastní zelená elektřina je moc fajn. 
  • Energetické úspory – při investičním plánování se rádi dotkneme i tématu energetických úspor u Vás doma. Dotace nevyřizujeme ani neprodáváme polystyren, jen nás to téma baví.

Okénko do historie  

Odpovědné investování není žádnou novinkou, počátky lze datovat do druhé poloviny 18. století, kdy křesťanské hnutí kvakerů zakázalo svým následovníkům investice do společností, které měly něco společného s otrokářstvím, dětskou prací, zbraněmi či alkoholem. Ve 20. století vstoupil pojem odpovědného investování do podvědomí investorů v souvislosti s bojkotem společnosti Dow chemical (chemička vyrábějící látku Agent Orange používanou ve vietnamské válce). V 80. letech byly v USA založeny první odpovědně investující podílové fondy. Akciový index MSCI World SRI je sledován od září 2007.

Upozornění na rizika při investování

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu. Investice do cenných papírů kolektivního investování (dále též „fondy“) a investičních cenných papírů (dále též spolu s fondy souhrnně „investiční nástroje“) v sobě obsahují zejména tržní riziko (kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní v průběhu času), kreditní riziko (emitent cenného papíru nesplní své závazky řádně a včas), likviditní riziko (investiční nástroj může být v daném časovém horizontu obtížně prodejný) a měnové riziko (Aktiva ve fondech mohou být investována do cenných papírů, které mohou být denominovány v různých měnách. Stejně tak investiční cenné papíry mohou být obchodovány v různých měnách. Na hodnotu aktiv příslušných investičních nástrojů vyjádřenou v jejich základní měně tak mohou mít negativní vliv výkyvy směnných kurzů).

Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží v případě zájmu o nákup takového fondu. Specifická rizika jednotlivých investičních nástrojů jsou dále uvedena v upozornění na rizika u jednotlivých smluvních partnerů Broker Trust, a.s. Investiční poradenství jako služba poskytovaná zákazníkům je spojena s rizikem. Poskytnutá rada Broker Trust, a.s., byť činěná s nejvyšší mírou odbornosti a profesionality, se může v budoucnu ukázat jako nesprávná a investice na jejím základě učiněné mohou být ztrátové. Broker Trust, a.s. upozorňuje, že v závislosti na budoucím vývoji může svou radu kdykoliv změnit nebo odvolat. Broker Trust, a.s. poskytuje svým zákazníkům pouze rady, vlastní investiční rozhodnutí závisí vždy na vůli a rozhodnutí zákazníka, který za ně též nese plnou zodpovědnost.

Zanechte nám svůj email a my Vám pošleme dárek — konkrétní investice, ve kterých s klienty zhodnocujeme peníze.