Šetřeme hned a odmítněme populismus

Možná zítra zavře kohouty. Možná ten další den. Anebo jiný, až to budeme nejméně čekat nebo až budeme nejméně připravení.
Připravme se tedy co nejlépe a co nejdříve. Nečekejme, šetřeme.

Připravme se třeba daněmi – ostatně díky dlouhodobé přítomnosti spotřebních daní jsou dnes ekonomiky méně citlivé na pohyby cen ropy.
Pro Evropu se nám zdá rozumnější daně na ohrožená paliva (ropa, plyn) spíše zvyšovat (a vybrané daně spravedlivě/plošně distribuovat obyvatelům a podnikům) než daně populisticky snižovat.
Podívejme se na graf poptávky a nabídky výše. Každý snadno nahlédne, že nízké ceny na stojanech moc nepotěší, když jsou čerpací stanice prázdné.