Uplatní se nové gigawatty fotovoltaiky?

Společnost ČEZ, která svou zkratku začala místo ze slov České Energetické Závody odvozovat od Čistá Energie Zítřka, hodlá dle své aktuální Vize 2030 vybudovat 6 GW fotovoltaických elektráren. Další gigawatty instalovaného výkonu chtějí instalovat jiné subjekty. Hlavními plochami, na kterých se bude stavět, jsou uzavírané uhelné elektrárny a prostory po těžbě uhlí, jde tak zejména o území na severu Čech.

Při takových číslech nejednoho napadne – co budeme s tou elektřinou v létě dělat? I díky rozvoji bateriových úložišť si nemyslíme, že by elektřina z fotovoltaik přišla v nějakém větším měřítku vniveč – ostatně i dnes, ve slunný červnový den, je krátce po poledni energetická síť ve velké části Evropy závislá na fosilních zdrojích – viz přiložená mapa www.electricitymap.org/map a satelitní snímek.