2035: Zakážou nám normální auta!

Nepodléhejme tlaku Evropy!

Vždyť elektroauta nikam nedojedou.

A navíc mají výfuk v severních Čechách.

Zkrachuje nám škodovka a všichni dodavatelé automotive.

A co děti, pomyslel někdo na děti v Kongu?

To jsou některé výkřiky českých novinářů na uveřejnění klimaticko energetických legislativních opatření Evropskou komisí v polovině července. Přitom bod o zákazu prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035 je jen jedním z mnoha navrhovaných opatření. Jde o nastolení cesty k redukci skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990 a o dosažení uhlíkové neutrality k roku 2050. Cíle jsou to velké, ale dosažitelné. Česká republika měla nezasloužený náskok ve snižování emisí díky redukci těžkého průmyslu na počátku 90. let, ale tento náskok jsme promrhali a odmítáme si přiznat realitu. Raději se tváříme, že jsme jediní, kdo zná pravdu o škodlivosti elektroaut, o nesmyslnosti obnovitelných zdrojů energie, nebo o nesmyslnosti celého snažení, když ostatní státy světa budou znečišťovat vesele dál.

Velká část společnosti, politické reprezentace, novinářů si neuvědomuje, že navrhovaná opatření nepomohou jen nějaké planetě, ale hlavně lidem na ní, že mohou přinést ekonomický rozvoj nových technologií, celých nových sektorů.

V Zelených investicích vidíme smysl balíčku fit for 55, investujeme do akcií společností z nové energetiky, do automobilek urychlujících transformaci směrem k elektrifikaci, věříme společnostem v oblasti ochrany vod. Spolu s klienty chceme změně pomoci a spolu s klienty na tom vyděláváme.